12

aprīlis

.Array

Imerias atmiņu vakars

2014. gada 12. aprīlī imerietes tikās, lai pavasarīgās noskaņās atzīmētu 24. atjaunošanas gadadienu. Sen! un audz! bija parūpējušās, lai pārējām sniegtu īsu ieskatu par viedākajām imerietēm, noskatījāmies pirms vairākiem gadiem taut!taut! uzņemto Imerias ziņu TV speciālizlaidumu par godu Imerias 18. atjaunošanas gadadienai un tika atklāta arī dibinātāju galerija. Vēlāk, ķeroties klāt mielasta daļai, baudījām m!m! sarūpētās pusdienas pie pavasarīgi dekorētā galda un fil!fil! dalījās ar atmiņu stāstiem un fotogrāfijām no Imerias dibināšanas pirmsākumiem, savas iestāšanās korporācijā un iegūto draudzību. Stāstījumos varējām uzburt vīziju kāda Imeria bijusi agrāk, kādas izmaiņas ir nesis laika ritējums un redzēt arī imerietes, kuras ikdienā mums diemžēl nav tik bieži iespējams satikt. Kā arī neiztikt bez šīs pēcpusdienas iemūžināšanas fotogrāfijās, lai nākotnē būtu vēl vairāk patīkamu atmiņu ar ko dalīties.