Prezidiju Konvents jeb P!K! ir organizācija, kas apvieno visas Latvijas studentu korporācijas. Tās uzdevums ir pieņemt korporācijām saistošus lēmumus, izšķirt strīdus situācijas starp korporāciju biedriem vadoties no buršu tradīcijām un vadīt korporāciju savstarpējo dzīvi kopumā. P!K! lēmumi tiek pieņemti balsojot, kur katrai korporācijai ir viena balss. Katru semestri P!K! vada prezidijs, kas tiek ievēlēts no vienas korporācijas, rotācijas kārtībā.

Vairāk informācijas: www.pk.lv