30

septembris

30.septembris

28.septembrī tikāmies 2.viesu vakarā un tam sekojošajā lit!vak!, kura ietvaros gan mums pašām, gan viešņām bija iespēja iepazīt mūsu taut! Gunas Pogas, 143.c. veidotos vides projektus un dzirdēt to radīšanas stāstus. Guna ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente, fil! Vinetas Studānes piemiņas stipendijas stipendiāte, pielikusi savu roku Imerias mājas lapas atjaunošanā un uzlabošanā, kā arī šajā vasarā atklājusi savu pirmo personālizstādi “Egle Vulgaris”.
Starp mums noteikti ir kāda, kura uztraucās par koka dēlīšu egles apgāšanos pie Mākslas akadēmijas, un kāda, kura priecājās par to, ka Rīgu iekarojušas koka govis. Kāda, kura 2013.gada Dziesmu un deju svētkos pie Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcas nobildējās ar skaisto koka vainagu. Jā, tie visi ir Gunas projekti!
Guna dalījās pieredzē par to, kā izvēlēties pareizo egli, lai tai būtu iespējami skaista skaida, un par to, kā egle izmantota senākos laikos. Vai varat mūsdienu mājsaimnieces virtuvē iedomāties egles galotnīti, ko Guna mīļi sauca par etno mikseri? Tomēr egli var izmantot arī mūsdienu tehnoloģijās, piemēram, radīt vēstuli, kas rakstīta nevis Times New Roman, bet gan Skujas fontā! Jā, tas ir iespējams, jo Guna sava diplomdarba ietvaros ir radījusi šādu fontu jeb burtveidolu.

Lai katrā no mums ir šāds pogas spēks, kas mežā spēj gāzt deviņdesmitgadīgas egles un radīt 2,5 tonnas smagus vainagus!

22

septembris

22.septembris

21.septembra vakarā tikāmies kuplā pulkā rudens pirmajā viesu vakarā, kurā gan imerietēm, gan viešņām bija iespēja iegūt jaunu informāciju par Latvijā veiktu pētījumu “Bullying” Latvijas skolās: kas, kad un kāpēc?.
Tā autore ir Ļuba Tihomirova, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Sabiedrības veselība” absolvente. Savā pētījumā Ļuba izzināja cilvēka emocijas, īpašu uzmanību pievēršot dusmu analīzei, un skaidroja, kā dusmas ietekmē ņirgāšanās fenomena rašanos skolēna personības attīstības procesā. Pētījuma ietvaros Ļuba centās noskaidrot, kāpēc bērns par citu bērnu vai pat skolotāju ņirgājas. Sīkāka informācija par pētījumu ir pieejama RSU mājas lapā.

Vērts pieminēt, ka Ļuba 2014.gadā ieguva atzinības balvu un skatītāju simpātiju balvu ResearchSlam 2014 konkursā, kurā piedalās maģistranti un doktoranti no visas Latvijas, lai aizraujošā veidā iepazīstinātu sabiedrību ar saviem pētījumiem.

Paldies Ļubai parvērtīgo atgādinājumu, ka mums ir jāmācās ikdienā vienam otrā IEklausīties, ne tikai klausīties!

16

septembris

16.septembris

Topošajām imerietēm!

2015. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 21.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 28.09. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 05.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

15

septembris

15.septembris

Aristotelis 2015!

Imerietes savu akadēmisko gadu atklāja kopā ar Latvijas Universitātes (LU) jaunajiem studentiem Aristoteļa svētkos Doma laukumā, kur bija iespēja tikties ar pašu Aristoteli, LU rektoru, fakultāšu dekāniem, studentu un studenšu korporācijām, kā arī priecāties par studentu radošo kolektīvu priekšnesumiem un vienoties kopīgās dziesmās. Pēc tam visi kopīgi devāmies svinīgā lāpu gājienā cauri Vecrīgai, gar Brīvības prieminekli līdz LU galvenajai ēkai. Šogad, 6.septembrī, Aristotelis tika svinēts jau 49.reizi.

 

 

01

decembris

01.decembris

Imeria nosvin 90. gadskārtu

19. novembrī bija pagājuši tieši 90 rudeņi kopš tālā 1924. gada, kad 12 latviešu studentes pie Latvijas Universitātes nodibināja ceturto vecāko latviešu studenšu korporāciju Imeria. Jubilejas pasākumi pulcēja korporācijas locekles gan no Latvijas, gan ārvalstīm (ASV, Austrālijas, Eiropas valstīm), daudzu imeriešu mītnes zemēm.

Vairāk