12

septembris

.Array

Aizsargāts: Apjoz jūru!

Šis saturs ir aizsargāts ar paroli. Lai to apskatītu, lūdzu, ievadiet savu paroli zemāk:

15

septembris

.Array

Aizsargāts: Apjoz jūru ārpus Latvijas!

Šis saturs ir aizsargāts ar paroli. Lai to apskatītu, lūdzu, ievadiet savu paroli zemāk:

14

februāris

.Array

Imerias g!fil! Vilim Vītolam 85 gadu jubileja

Imeria saka paldies par neatsveramo ieguldījumu, kas pavēris plašāku ceļu nākotnē arī imerietēm. 2018. gada maijā Imerias goda filistrs, Fraternitas Vanenica biedrs, Latvijā zināmais mecenāts un Likteņdārza idejas autors Vilis Vītols imerietēm dāvināja ikgadēju 1500 euro stipendiju studējošai imerietei.
Viļa Vītola māte imeriete Valentīna Vītola uzturēja pastāvīgus sakarus ar imērietem visā pasaulē, un pēc Imerias atjaunošanās uzdāvināja  imerietēm dzīvokli Rīgā, kas vēl šobrīd kalpo par konventa tikšanās vietu.  Pievienojoties plašajam sveicēju pulkam Imeria aicina joprojām atbalstīt V. Vītola kunga lolojumus – Vītolu fondu un Kokneses fondu!
Sirsnīgi sveicam Imerias g!fil! Vili Vītolu 85 gadu jubilejā!

11

februāris

.Array

Sveicam jauno coetu

Nedēļas sākumā Imeria kļuva par coetu bagātāka un 161.c. uzņēma meitenes Beati Baumani, Leldi Vītolu un Viktoriju Vucenu! Sveicam imeriešu pulkā!
Bildē kopā ar t/l audz! taut! Ievu Farenhorsti!

21

janvāris

.Array

2019. gada pavasara semestra viesu vakari Imeriā

1. viesu vakars – 21.janvārī, plkst. 18:30,  tas būs veltīts stresa menedžmentam. Pie mums ciemosies Inga Dreimane – psiholoģe ar profesionālo maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā.
2.viesu vakarus – 28.janvārī, plkst. 18:30, kurā baudīsim teātra un operas režisora Viestura Meikšāna interaktīvu stāstījumu, kas ļaus turpmāk uz teātri paskatīties no nedaudz cita skatu punkta. Vakara tematiskā līnija: “Kas teātrim vēderā?”.
3.viesu vakars – 4.februārī, plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!