21

janvāris

.Array

2019. gada pavasara semestra viesu vakari Imeriā

1. viesu vakars – 21.janvārī, plkst. 18:30,  tas būs veltīts stresa menedžmentam. Pie mums ciemosies Inga Dreimane – psiholoģe ar profesionālo maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā.
2.viesu vakarus – 28.janvārī, plkst. 18:30, kurā baudīsim teātra un operas režisora Viestura Meikšāna interaktīvu stāstījumu, kas ļaus turpmāk uz teātri paskatīties no nedaudz cita skatu punkta. Vakara tematiskā līnija: “Kas teātrim vēderā?”.
3.viesu vakars – 4.februārī, plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

17

decembris

.Array

Ziemassvētki Imeriā

Kā katru gadu, arī šogad imerietes kopīgi ieskandināja Ziemassvētkus pirms svētku laikā. Pirmdien, 17.decembrī, Imerias konventā notika gan svētku gatavošanās, gan svinēšanas aktivitātes. Taut! Elīza Grīsle iepazīstināja ar Ziemas saulgriežu tradīcijām latviskās noskaņās. Bija iespēja arī minēt mīklas, iepazīties ar sakāmvārdiem un liet laimes. Ar to svinēšana vēl nebeidzas, 30. decembrī Imeriā notiks bērnu eglīte.

19

novembris

.Array

Valsts simtgades svētku sajūtās

Novembris, kā jau ierasts, korporācijas dzīvē ir ļoti piepildīts. 11. novembrī imerietes tikās, lai kopīgi noliktu svecītes 11. novembra krastmalā – Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus pieminot! Agrā 18.novembra rītā imerietes devās studenšu korporāciju simtgades gājienā no Latvijas Universitātes līdz Brāļu kapiem, lai godinātu tos, kuri cīnījās par Latvijas neatkarību. Imerias t/l prezidijs un audzinātāja vēlāk ar savu klātbūtni pagodināja arī militāro parādi!

Valsts simtgades svētku sajūta bija klātesoša arī Imerias 94.gadadienas komeršā, kas tika svinēts š.g.19.novembrī! Kopā ar Rīgas konventu bija vairākas kopu imerietes no Amerikas, Kanādas, Anglijas un Austrālijas, kā arī krustmeitas no s!k! Selga un k! Sororitas Tatiana un sadraudzības organizācijas – Korporatsioon Amicitia! Imeria saka paldies par telpām un palīdzību Studentu korporācija Lettonia!

Vivat Crescat Floreat Imeria in aeternum!

10

septembris

.Array

Pasniegta pirmā s!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola mūža stipendija

2018. gada 10. septembrī, atkalredzējāmies īpašā un vēsturiskā notikumā – tika paziņota pirmā s!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola mūža stipendijas imerietēm laureāte – m! Alma Kristiāna Vītola, 156.c.

Alma ir veterinārmedicīnas 6. kursa studente Latvijas Lauksaimniecības universitātē un savu nākotni veterinārmedicīnā redz darbā ar “mazajiem dzīvniekiem”, tomēr vēlas arī specializēties smalkākā jomas virzienā. Līdz šim sevī izjutusi izteiktu interesi par ķirurģiju, onkoloģiju un neiroloģiju, tomēr, lai pilnībā izprastu un izkristalizētu savus nākotnes plānus, vēlas turpināt apmeklēt seminārus un konferences, lai atrastu savu īsto virzienu, kurā pilnveidoties. Iegūstot stipendiju, Alma vēlas realizēt mērķi, kuru citādi viņai tik drīz neizdotos piepildīt – apmeklēt kādu no starptautiskajiem veterinārmedicīnas kongresiem ārzemēs – “13th International Veterinary Congress” Londonā, “44th WSAVA World Congress” Toronto vai “25th European Veterinary Congress FECAVA” Sanktpēterburgā. Visi kongresi ir līdzvērtīgi to kvalitātē un saturā, un katrā no tiem tiks apskatītas kādas no Almai ļoti interesējošām tēmām, ķirurģija, onkoloģija un neiroloģija. Lēmumu par to, kuru no minētajiem pasākumiem Alma apmeklēs, pieņems vadoties pēc valsts eksāmenu nozīmētajiem datumiem.

Šo īpašo notikumu ar klātbūtni pagodināja g!fil! Vilis Vītols, kurš Almai pasniedza sertifikātu par stipendijas saņemšanu!

Sveicam stipendiāti! Paldies Vītolu fondam!

02

septembris

.Array

Aristoteļa svētki 2018

Latvijas Universitātes (LU) jauno studentu svētki “Aristotelis ’18” – pasākums, ar kuru savas studiju gaitas iesāk ikkatrs LU students. Kā katru gadu, arī imerietes papildināja svētkus ar savu dalību. “Aristotelī” studentus uzrunāja LU rektors Indriķis Muižnieks, studentu un studenšu korporāciju pārstāvji, kā arī īpaši izraudzīts pirmkursnieks un, protams, pats Aristotelis. 

12345...10...»|