Studenšu Prezidiju Konvents ir studenšu korporāciju augstākais likumdošanas, pārvaldes un tiesas orgāns, kas apvieno studenšu korporācijas, uztur starp tām sakarus, nosaka to darbības galvenos principus un saskaņo pamatnoteikumus, balstoties uz latviskiem, valstiskiem, nacionāliem un akadēmiskiem aspektiem.

Studenšu Prezidiju Konventa mērķis ir apvienot studenšu korporācijas un koordinēt to kopīgo darbību, saskaņot pamatnoteikumus un principus.

Vairāk informācijas: www.spk.lv