AKCIJA “APJOZ JŪRU”

Akcija “APJOZ JŪRU” aizsākās 2014. gadā, kad korporācija uzsāka savu 90 gadu jubilejas semestri. Akcijas laikā imerietes vāca ziedojumus Likteņdārzam, aicinot visus Latvijas studentu un studenšu korporāciju biedrus, draugus, atbalstītājus, kā arī ikvienu labdari, ziedot 10 EUR par vienu bruģakmeni Likteņdārza Ābeļu alejas ceļa izveidei.
Vairāk par akciju lasīt šeit.

Atkārtoti akcija norisinājās no 2019. gada 12. līdz 15. septembrim ar jaunu mērķi, šoreiz pievērst uzmanību resursu centra MARTA darbībai. Savā jubilejas gadā Imeria ziedoja 10 000 EUR centram MARTA un ar akciju Apjoz Jūru aicināja ziedot arī citiem. Akcijā piedalījās ne tikai imerietes ar savām ģimenēm Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē.
Vairāk par akciju lasīt šeit.

 

Ulubeles dzīvnieku patversmes atbalsts

2016. gadā dzīvnieku mīlošas imerietes apvienojās lai dotos uz dzīvnieku patversmi Ulubele un izvestu pastaigā bez saimniekiem atstātos mīluļus. Nākošajā gadā šī iniciatīva turpinājās un tika veikti arī ziedojumi.

 

 

Saulesbērns

Jau aptuveni piecus gadus Imeriai ir kāda īpaša aktivitāte, kas ļauj izpausties imeriešu palīdzīgajām rokām un sirdīm. Imeria ir uzņēmusies palīdzēt un atbalstīt Jēkabpils bērnunama – patversmes „Saulesbērns” mazos un lielos iemītniekus. Pašlaik bērni ir pārcēlušies uz bāreņu namu „Līkumi” Sēlpils pagastā.

Vairākas imerietes ir kļuvušas par bērnu krustmātēm – tas nav juridisks statuss, bet gan labās gribas žests, iepriecinot bērnu ar apsveikuma kartiņu, dāvaniņu vai, vislabāk, kopā pavadītu laiku. Daudzas imerietes ir ziedojušas naudu, grāmatas, spēles un apģērbu bērnu nama bērniem. Šo gadu laikā par Imerias atvēlēto naudu ir izdevies nodrošināt bērniem dažādas aktivitātes, dāvanas, kā arī vairākiem pusaudžiem segt uzturēšanās izmaksas Saulgriežu vasaras vidusskolā, ko organizē Imerias fil! Ilze Kreišmane. Esam apmeklējušas bērnus, viesojušās izlaidumos, savukārt viņi ir braukuši pie mums uz Rīgu un ciemojušies pie savām krustmātēm.

Kā tas viss sākās?

Labdarības idejas iniciatore ir fil! Mudīte Upatniece, kurai pirms vairākiem gadiem tika uzticēts atrast to iestādi, kurai imerietes varētu palīdzēt. Izvēle krita par labu „Saulesbērnam”, jo tas neatradās Rīgas tuvumā un bija pietiekami neliels, lai varētu pievērsties visiem tajā mītošajiem bērniem.

Saulesbērni mainījuši atrašanās vietu!

2007.gadā Jēkabpils pilsētas dome pieņēma lēmumu bērnunamā – patversmē „Saulesbērns” pārtraukt ārpusģimenes aprūpes funkcijas un tajā dzīvojošos bērnus izmitināt bāreņu namā „Līkumi”, Sēlpils pagastā. Pašlaik ir nodibināti kontakti arī ar šo iestādi, esam bērnus apmeklējuši tur un viņi ir patiešām priecīgi par mūsu ierašanos.

Kāpēc mūsu korporācijai tas ir svarīgi?

Mēs esam sabiedriska organizācija un tieši tāpēc, ka esam daudz, mēs varam paveikt kaut ko patiesi nozīmīgu. Starp mūsu korporācijas vērtībām – gan zinību apguvi, gan tēvzemes mīlestību ir arī cilvēkmīlestība – spēja palīdzēt mazāk aizsargātajiem šīs valsts locekļiem. Tāpēc prieks, ka mūsu, tāpat kā vēl dažas citas korporācijas veic šādu nozīmīgu darbu, kas silda arī mūsu pašu sirdis!