10

septembris

10.septembris

Pasniegta pirmā s!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola mūža stipendija

2018. gada 10. septembrī, atkalredzējāmies īpašā un vēsturiskā notikumā – tika paziņota pirmā s!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola mūža stipendijas imerietēm laureāte – m! Alma Kristiāna Vītola, 156.c.

Alma ir veterinārmedicīnas 6. kursa studente Latvijas Lauksaimniecības universitātē un savu nākotni veterinārmedicīnā redz darbā ar “mazajiem dzīvniekiem”, tomēr vēlas arī specializēties smalkākā jomas virzienā. Līdz šim sevī izjutusi izteiktu interesi par ķirurģiju, onkoloģiju un neiroloģiju, tomēr, lai pilnībā izprastu un izkristalizētu savus nākotnes plānus, vēlas turpināt apmeklēt seminārus un konferences, lai atrastu savu īsto virzienu, kurā pilnveidoties. Iegūstot stipendiju, Alma vēlas realizēt mērķi, kuru citādi viņai tik drīz neizdotos piepildīt – apmeklēt kādu no starptautiskajiem veterinārmedicīnas kongresiem ārzemēs – “13th International Veterinary Congress” Londonā, “44th WSAVA World Congress” Toronto vai “25th European Veterinary Congress FECAVA” Sanktpēterburgā. Visi kongresi ir līdzvērtīgi to kvalitātē un saturā, un katrā no tiem tiks apskatītas kādas no Almai ļoti interesējošām tēmām, ķirurģija, onkoloģija un neiroloģija. Lēmumu par to, kuru no minētajiem pasākumiem Alma apmeklēs, pieņems vadoties pēc valsts eksāmenu nozīmētajiem datumiem.

Šo īpašo notikumu ar klātbūtni pagodināja g!fil! Vilis Vītols, kurš Almai pasniedza sertifikātu par stipendijas saņemšanu!

Sveicam stipendiāti! Paldies Vītolu fondam!

02

septembris

02.septembris

Aristoteļa svētki 2018

Latvijas Universitātes (LU) jauno studentu svētki “Aristotelis ’18” – pasākums, ar kuru savas studiju gaitas iesāk ikkatrs LU students. Kā katru gadu, arī imerietes papildināja svētkus ar savu dalību. “Aristotelī” studentus uzrunāja LU rektors Indriķis Muižnieks, studentu un studenšu korporāciju pārstāvji, kā arī īpaši izraudzīts pirmkursnieks un, protams, pats Aristotelis. 

28

augusts

28.augusts

2018. gada rudens semestra viesu vakari

2018. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 17.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 01.10. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 08.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

01

jūlijs

01.jūlijs

Studenšu Prezidiju konventa koris Dziesmu un Deju svētkos

Imerietes Latvijas 100gades Dziesmu un Deju svētkos plaši pārstāv daudzus deju un koru kolektīvus! Viens no visvairāk imeriešu pārstāvētajiem kolektīviem ir Studenšu Prezidiju konventa koris, kura vēsture aizsākās pirms 90 gadiem un joprojām uzņem visu 13 studenšu korporāciju biedres!
Šie ir kora otrie Dziesmu svētki pēc tā darbības atjaunošanas!

Savukārt 15. jūnijā imerietes bija klāt gan S!P!K! kora sastāvā, gan skatītāju rindās skaistā koncertā ”Burši Latvijai 100”, kurā S!P!K! koristu balsīs izskanēja Raimonda Paula, Tālivalža Ķeniņa, Edgara Lindes, Ārija Šķepasta u.c. latviešu kompnistu darbi! Savukārt, P!K!V!K! kopā ar komponistu Uģi Prauliņu un pavadošo grupu klausītājus priecēja ar U.Prauliņa kantāti ”Venēra un Amors”. Pēc koncerta k! Fraternitas Lataviensis C!Q! baudījām buršu radīto mākslas darbu izstādes ”Buršikozais skats” atklāšanu!

30

jūnijs

30.jūnijs

Baltijas tautu komeršs 2018

Viens no spilgtākajiem buršu dzīves notikumiem ikgadēji ir B!T!K! jeb Baltijas tautu komeršs, kas šovasar, ieskandinot Dziesmu un Deju svētkus, norisinājās Latvijā, Rīgā. Arī imerietes apmeklēja vairākus svētku pasākumus, tajā skaitā studenšu vakaru! Prieks bija satikt mūsu sadraudzības organizāciju Korporatsioon Amicitia!