14

februāris

14.februāris

Imerias g!fil! Vilim Vītolam 85 gadu jubileja

Imeria saka paldies par neatsveramo ieguldījumu, kas pavēris plašāku ceļu nākotnē arī imerietēm. 2018. gada maijā Imerias goda filistrs, Fraternitas Vanenica biedrs, Latvijā zināmais mecenāts un Likteņdārza idejas autors Vilis Vītols imerietēm dāvināja ikgadēju 1500 euro stipendiju studējošai imerietei.
Viļa Vītola māte imeriete Valentīna Vītola uzturēja pastāvīgus sakarus ar imērietem visā pasaulē, un pēc Imerias atjaunošanās uzdāvināja  imerietēm dzīvokli Rīgā, kas vēl šobrīd kalpo par konventa tikšanās vietu.  Pievienojoties plašajam sveicēju pulkam Imeria aicina joprojām atbalstīt V. Vītola kunga lolojumus – Vītolu fondu un Kokneses fondu!
Sirsnīgi sveicam Imerias g!fil! Vili Vītolu 85 gadu jubilejā!

11

februāris

11.februāris

Sveicam jauno coetu

Nedēļas sākumā Imeria kļuva par coetu bagātāka un 161.c. uzņēma meitenes Beati Baumani, Leldi Vītolu un Viktoriju Vucenu! Sveicam imeriešu pulkā!
Bildē kopā ar t/l audz! taut! Ievu Farenhorsti!

21

janvāris

21.janvāris

2019. gada pavasara semestra viesu vakari Imeriā

1. viesu vakars – 21.janvārī, plkst. 18:30,  tas būs veltīts stresa menedžmentam. Pie mums ciemosies Inga Dreimane – psiholoģe ar profesionālo maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā.
2.viesu vakarus – 28.janvārī, plkst. 18:30, kurā baudīsim teātra un operas režisora Viestura Meikšāna interaktīvu stāstījumu, kas ļaus turpmāk uz teātri paskatīties no nedaudz cita skatu punkta. Vakara tematiskā līnija: “Kas teātrim vēderā?”.
3.viesu vakars – 4.februārī, plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

17

decembris

17.decembris

Ziemassvētki Imeriā

Kā katru gadu, arī šogad imerietes kopīgi ieskandināja Ziemassvētkus pirms svētku laikā. Pirmdien, 17.decembrī, Imerias konventā notika gan svētku gatavošanās, gan svinēšanas aktivitātes. Taut! Elīza Grīsle iepazīstināja ar Ziemas saulgriežu tradīcijām latviskās noskaņās. Bija iespēja arī minēt mīklas, iepazīties ar sakāmvārdiem un liet laimes. Ar to svinēšana vēl nebeidzas, 30. decembrī Imeriā notiks bērnu eglīte.

19

novembris

19.novembris

Valsts simtgades svētku sajūtās

Novembris, kā jau ierasts, korporācijas dzīvē ir ļoti piepildīts. 11. novembrī imerietes tikās, lai kopīgi noliktu svecītes 11. novembra krastmalā – Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus pieminot! Agrā 18.novembra rītā imerietes devās studenšu korporāciju simtgades gājienā no Latvijas Universitātes līdz Brāļu kapiem, lai godinātu tos, kuri cīnījās par Latvijas neatkarību. Imerias t/l prezidijs un audzinātāja vēlāk ar savu klātbūtni pagodināja arī militāro parādi!

Valsts simtgades svētku sajūta bija klātesoša arī Imerias 94.gadadienas komeršā, kas tika svinēts š.g.19.novembrī! Kopā ar Rīgas konventu bija vairākas kopu imerietes no Amerikas, Kanādas, Anglijas un Austrālijas, kā arī krustmeitas no s!k! Selga un k! Sororitas Tatiana un sadraudzības organizācijas – Korporatsioon Amicitia! Imeria saka paldies par telpām un palīdzību Studentu korporācija Lettonia!

Vivat Crescat Floreat Imeria in aeternum!