22

septembris

.Array

Pētījums “Bullying” Latvijas skolās

21.septembra vakarā tikāmies kuplā pulkā rudens pirmajā viesu vakarā, kurā gan imerietēm, gan viešņām bija iespēja iegūt jaunu informāciju par Latvijā veiktu pētījumu “Bullying” Latvijas skolās: kas, kad un kāpēc?.
Tā autore ir Ļuba Tihomirova, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Sabiedrības veselība” absolvente. Savā pētījumā Ļuba izzināja cilvēka emocijas, īpašu uzmanību pievēršot dusmu analīzei, un skaidroja, kā dusmas ietekmē ņirgāšanās fenomena rašanos skolēna personības attīstības procesā. Pētījuma ietvaros Ļuba centās noskaidrot, kāpēc bērns par citu bērnu vai pat skolotāju ņirgājas. Sīkāka informācija par pētījumu ir pieejama RSU mājas lapā.

Vērts pieminēt, ka Ļuba 2014.gadā ieguva atzinības balvu un skatītāju simpātiju balvu ResearchSlam 2014 konkursā, kurā piedalās maģistranti un doktoranti no visas Latvijas, lai aizraujošā veidā iepazīstinātu sabiedrību ar saviem pētījumiem.

Paldies Ļubai parvērtīgo atgādinājumu, ka mums ir jāmācās ikdienā vienam otrā IEklausīties, ne tikai klausīties!