06

septembris

06.septembris

PASNIEGTA TREŠĀ VIĻA VĪTOLA STIPENDIJA

6.septembrī, tika pasniegta g!fil! Viļa Vītola stipendija imerietēm.
2021./2022.mācību gadā stipendiju ieguva m! Nellija Nulle, 160.c.
Nellija studē Rīgas Stradiņa universitātē Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē 1. maģistra studiju gada programmā “Veselības vadība”. Stipendija tiks izmantota daļējai mācību maksas segšanai pirmajā mācību gadā.
Savas darba gaitas Nellija ir uzsākusi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), kur galvenais darba uzdevums ir spēt iztulkot ārsta vajadzības tehniskā valodā, lai medicīnas aprīkojuma piegādātāji varētu nodrošināt slimnīcu ar tām vajadzībām, kuras ārsti ir izvirzījuši.
Tāpat 2020. gadā viņa bija viena no 100 BKUS darbiniekiem, kuri saņēma īpašu pateicību par sava darba pozitīvo izpildes novērtējumu. Šajā gadā Nellija ir arī organizācijas BEST-Riga (Board of European Students of Technology) prezidente.
Apsveicam un lepojamies!
Attēlā stipendiāte m! Nellija Nulle, kā arī Stipendijas piešķiršanas komisijas pārstāves fil! Ilze Birzniece un taut! Santa Ulmane.

23

augusts

23.augusts

IZSLUDINĀTI 2021. GADA RUDENS SEMESTRA VIESU VAKARI IMERIĀ

2021. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1.viesu vakars 13. septembris, plkst.18:00

2.viesu vakars 20. septembris, plkst.18:30

3.viesu vakars 27.septembris, plkst.18:30

4.viesu vakars 4.oktobris, plkst.18:30

Dalība viesu vakaros jāpiesaka pie audz! taut! Viktorijas Japiņas (viktorija.japina@gmail.com; 29812363) vai kādas citas amatpersonas.

Informējam, ka, lai kļūtu par imerieti, ir jāapmeklē vismaz divi viesu vakari. Ceturtā viesu vakara apmeklējums ir obligāts.

23

novembris

23.novembris

s!k! Imeria Stipendija

Piešķirtas s!k! Imeria Stipendijas fonda stipendijas un tās ieguvušas taut! Agnese Tambaka, t/l mag!lit! un taut! Agnese Pastare, 151.c.
Taut! Agnese Tambaka studē Latvijas Mākslas akadēmijā, Doktora studiju 1.kursā. Iepriekš ieguvusi humanitāro zinātņu grādu mākslās.
Agneses “lieta” ir flīžu pētniecība un ar šo pētniecības tēmu nokļuvusi doktorantūras studijās, kur pēc pāris gadiem plāno saņemt doktora grādu. Agneses promocijas darba tēmas pieteikums ir “Sienas un grīdas flīžu apdare 19. un 20. gadsimta mijas un 20. gadsimta sākuma arhitektūrā Rīgā”, kas sevī ietver vairāku simtu vēsturisko Rīgas namu kāpņu telpu un fasāžu apzināšanu, dokomentēšanu un fotografēšanu, pēcāk arī aprakstīšanu un pētīšanu Eiropas konteksta ietvarā. Priecājamies atbalstīt Agnesi doktorantūras studijās!
Taut! Agnese Pastare strādā par fizioterapeiti un studē Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē maģistra studiju programmā “Mākslas terapija”. Iepriekš Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi bakalaura grādu veselības aprūpē – fizioterapijā. Pēc programmas „Mākslas terapija” absolvēšanas Agnese redz sevi darbojamies izvēlētajā specialitātē, gan attīstot un pilnveidojot savas idejas, gan realizējot savas vīzijas (organizējot dažādas mākslas terapijas grupu nodarbības) un, iespējams, turpinot studijas doktorantūrā. Agnese uzskata, ka mākslas terapija ir ārkārtīgi vērtīga specialitāte, tomēr Latvijā tai ir jāiet vēl ilgs un garš attīstības ceļš, tāpēc priecājamies atbalstīt Agnesi šajā specialitātē un tās attīstībā Latvijā.
Apsveicam un lepojamies!

14

septembris

14.septembris

Izsludināti 2020. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā

2020. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1.viesu vakars 14. septembris, plkst.18:30

2.viesu vakars 21. septembris, plkst.18:30

3.viesu vakars 28.septembris, plkst.18:30

4.viesu vakars 5.oktobris, plkst.18:30

Dalība viesu vakaros jāpiesaka pie audz! taut! Laines Juhansones ( laine.juhansone@gmail.com; 29386193) vai kādas citas amatpersonas.

Informējam, ka, lai kļūtu par imerieti, ir jāapmeklē vismaz divi viesu vakari. Ceturtā viesu vakara apmeklējums ir obligāts.

12

aprīlis

12.aprīlis

Imeria darbības Latvijā atjaunošanas 30. gadskārtas diena

2020. gada 12.aprīlis, kas šogad sakrīt ar Lieldienām, ir arī Studenšu korporācija Imeria darbības Latvijā atjaunošanas 30. gadskārtas diena. Apritējuši tieši 30 gadi kopš imerietēm, kuras visus padomju gadus, kad korporāciju darbība bija slēgta, sirdī glabāja un uzturēja mūsu korporācijas idejas un vērtības, lai brīdī, kad tas bija beidzot iespējams, atjaunotu Imetrias darbību Latvijā. Sirsnīgs paldies ikvienai no viņām!

Kamēr imerietes aizvien atbildīgi nedodas uz publiskiem pasākumiem, regulāri tiekas digitālajos literārajos vakaros, un šodien katra savās mājās domā mīļas domas par Imeriu, esam priecīgas pakavēties brīnumskaistajās atmiņās par kopābūšanu novembrī, kad svinējām draudzības saites Imerias 95 gadu jubilejā – šeit video. Mīļš paldies Līgai Šteinbergai par spēcinošo un iedvesmojošo mirkļu iemūžināšanu!