26

septembris

.Array

LU ērģeles

Latvijas Universitātes arhīva izrakstā varam lasīt: “1935. gada 29. novembrī Latvijas Universitātes rektors prof.Auškāps izsaka visdziļāko pateicību s!k! Imeria par augstskolai sniegto palīdzību. Imerietes ir piedalījušās lielākajā ziedojumu vākšanas kampaņā Latvijas Universitātē starpkaru periodā – ērģeļu iegādē.”
78 gadus vēlāk, 26. septembrī kopā ar G!sen! fil! Līgu Brici devāmies uz svinīgo mecenātu pieņemšanu pie universitātes tagadējā rektora prof. Auziņa, kurā imerietēm tika pasniegta mecenātu sudraba nozīmīte. Brīdī, kad no rektora saņēmumecenātu nozīmīti LU fonda vadītāja Laila Kundziņa-Zvejniece par imerietēm teica: ”Imeria ir īpaša korporācija, kurai jau tajos laikos patika apsteigt citas”. Jutāmies patiesi lepnas uzzinot, ka Imeria studenšu korporāciju vidū bija aktīvākā ziedotāja, apsteidzot visas citas korporācijas.