.Array

Eksternais lit!vak! pie k! Fraternitas Lataviensis

Array

Piektdien, 20. septembrī k! Fraternitas Lataviensis namā notika rudens semestra pirmais eksternais lit!vak!, kur aicināta bija visa buršu saime, ne tikai imerietes. Vakars pulcēja vairāk nekā 100 buršu no vismaz 14 dažādiem konventiem. Varam lepoties, ka aptuveni piekto daļu no kuplā viesu skaita veidoja tieši imerietes.

Lit!vak! tēma bija “Latvijas un Eiropas Savienības pamatvērtības”. Varam tikai minēt, kas bija pasākuma panākumu atslēga- aktuālā tematika, korporantu vēlme pēc garās vasaras atkal satikt vienam otru, vai Fraternitas Lataviensis fil!fil!, kuri uzstājās.

No fil! Andra Gobiņa uzzinājām, cik veiksmīgi dzīvē īstenojas Eiropas Savienības pamatvērtības, savukārt fil! Egils Levits mums pastāstīja par aktuālāko un svarīgāko Satversmes preambulas izstrādē.
Vēl svarīgi piebilst, ka tieši 20. septembrī apritēja 10 gadi kopš referenduma par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Kā arī tūliņ, pēc pāris mēnešiem latu nomainīs eiro. Tāpēc šis pavisam noteikti bija piemērots brīdis, lai padomātu par to, kādas ir Eiropas Savienības un kādas ir Latvijas vērtības.

taut! Evita Arbidāne, t/l sen!