30

septembris

.Array

2. viesu vakars

28.septembrī tikāmies 2.viesu vakarā un tam sekojošajā lit!vak!, kura ietvaros gan mums pašām, gan viešņām bija iespēja iepazīt mūsu taut! Gunas Pogas, 143.c. veidotos vides projektus un dzirdēt to radīšanas stāstus. Guna ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente, fil! Vinetas Studānes piemiņas stipendijas stipendiāte, pielikusi savu roku Imerias mājas lapas atjaunošanā un uzlabošanā, kā arī šajā vasarā atklājusi savu pirmo personālizstādi “Egle Vulgaris”.
Starp mums noteikti ir kāda, kura uztraucās par koka dēlīšu egles apgāšanos pie Mākslas akadēmijas, un kāda, kura priecājās par to, ka Rīgu iekarojušas koka govis. Kāda, kura 2013.gada Dziesmu un deju svētkos pie Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcas nobildējās ar skaisto koka vainagu. Jā, tie visi ir Gunas projekti!
Guna dalījās pieredzē par to, kā izvēlēties pareizo egli, lai tai būtu iespējami skaista skaida, un par to, kā egle izmantota senākos laikos. Vai varat mūsdienu mājsaimnieces virtuvē iedomāties egles galotnīti, ko Guna mīļi sauca par etno mikseri? Tomēr egli var izmantot arī mūsdienu tehnoloģijās, piemēram, radīt vēstuli, kas rakstīta nevis Times New Roman, bet gan Skujas fontā! Jā, tas ir iespējams, jo Guna sava diplomdarba ietvaros ir radījusi šādu fontu jeb burtveidolu.

Lai katrā no mums ir šāds pogas spēks, kas mežā spēj gāzt deviņdesmitgadīgas egles un radīt 2,5 tonnas smagus vainagus!