13

aprīlis

13.aprīlis

Imerias darbības Latvijā 29.atjaunošanas gadadiena

Imerietes atzīmē Imerias darbības Latvijā 29.atjaunošanas gadadienu!

Imerietes par godu šim notikumam 12.aprīlī apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Cīrulīši”, savukārt nākamajā dienā, 13.aprīlī, kuplā skaitā devāmies ielūkoties Latvijas vienotības un brīvības simbola iekšienē – Brīvības piemineklī. Visas zinājām, kā tas izskatās no ārpuses, taču šodien ieraudzījām, kas atrodas tā iekšpusē, kā tajā var iekļūt un cik augstu uzkāpt. Pa mazām grupiņām, soli pa solim sasniedzām pieminekļa augstāko punktu, uzzinājām daudz par tā vēsturi un mazliet arī par nākotnē plānoto. Nu, arī Imerias vārds atrodams Brīvības pieminekļa Goda grāmatā!

14

februāris

14.februāris

Imerias g!fil! Vilim Vītolam 85 gadu jubileja

Imeria saka paldies par neatsveramo ieguldījumu, kas pavēris plašāku ceļu nākotnē arī imerietēm. 2018. gada maijā Imerias goda filistrs, Fraternitas Vanenica biedrs, Latvijā zināmais mecenāts un Likteņdārza idejas autors Vilis Vītols imerietēm dāvināja ikgadēju 1500 euro stipendiju studējošai imerietei.
Viļa Vītola māte imeriete Valentīna Vītola uzturēja pastāvīgus sakarus ar imērietem visā pasaulē, un pēc Imerias atjaunošanās uzdāvināja  imerietēm dzīvokli Rīgā, kas vēl šobrīd kalpo par konventa tikšanās vietu.  Pievienojoties plašajam sveicēju pulkam Imeria aicina joprojām atbalstīt V. Vītola kunga lolojumus – Vītolu fondu un Kokneses fondu!
Sirsnīgi sveicam Imerias g!fil! Vili Vītolu 85 gadu jubilejā!

11

februāris

11.februāris

Sveicam jauno coetu

Nedēļas sākumā Imeria kļuva par coetu bagātāka un 161.c. uzņēma meitenes Beati Baumani, Leldi Vītolu un Viktoriju Vucenu! Sveicam imeriešu pulkā!
Bildē kopā ar t/l audz! taut! Ievu Farenhorsti!

21

janvāris

21.janvāris

2019. gada pavasara semestra viesu vakari Imeriā

1. viesu vakars – 21.janvārī, plkst. 18:30,  tas būs veltīts stresa menedžmentam. Pie mums ciemosies Inga Dreimane – psiholoģe ar profesionālo maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā.
2.viesu vakarus – 28.janvārī, plkst. 18:30, kurā baudīsim teātra un operas režisora Viestura Meikšāna interaktīvu stāstījumu, kas ļaus turpmāk uz teātri paskatīties no nedaudz cita skatu punkta. Vakara tematiskā līnija: “Kas teātrim vēderā?”.
3.viesu vakars – 4.februārī, plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

17

decembris

17.decembris

Ziemassvētki Imeriā

Kā katru gadu, arī šogad imerietes kopīgi ieskandināja Ziemassvētkus pirms svētku laikā. Pirmdien, 17.decembrī, Imerias konventā notika gan svētku gatavošanās, gan svinēšanas aktivitātes. Taut! Elīza Grīsle iepazīstināja ar Ziemas saulgriežu tradīcijām latviskās noskaņās. Bija iespēja arī minēt mīklas, iepazīties ar sakāmvārdiem un liet laimes. Ar to svinēšana vēl nebeidzas, 30. decembrī Imeriā notiks bērnu eglīte.