15

septembris

15.septembris

Akcija Apjoz Jūru noslēgusies!

Viena par visām un visas par vienu imerietes apjoza Latvijas jūras robežu, lai satiktos uz Daugavas abiem moliem un kopīgi dziedātu “Daugav’s abas malas”.
Akcija norisinājās no 2019. gada 12. līdz 15. septembrim ar mērķi pievērst uzmanību resursu centra MARTA darbībai. Savā jubilejas gadā Imeria ziedoja 10 000 EUR centram MARTA un ar akciju Apjoz Jūru aicināja ziedot arī citiem. Akcijā piedalījās ne tikai imerietes ar savām ģimenēm Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē.
Par stiprām sievietēm, atbalsta spēku, izglītības spēku un par Imerias 95 gadu jubileju!
Sirsnīgs paldies ikvienam, kas dzīvoja līdzi un atbalstīja gan klātienē, gan virtuāli. Lai Apjoz Jūru kalpo par pierādījumu, ka kopā imerietes var!

12

septembris

12.septembris

Seko akcijai APJOZ JŪRU!

12.-15. septembrī vairāk nekā 90 sievietes, vecumā no 20 līdz 83 gadiem, kopā ar savām ģimenēm un tuviem draugiem dosies ceļā pa jūras liedagu, lai stafetes formā noietu 498 kilometrus gar Latvijas jūras robežu.

Mūs vieno Studenšu korporācija Imeria – mūža draudzība, aicinājums veicināt izglītību un sievietes cieņu. Savā jubilejas gadā Imeria ziedo 10 000 EUR centram MARTA. Ar šo gājienu mēs simboliski atbalstām centra darbību un aicinām sabiedrību apzināties izglītības vērtību un savstarpēja atbalsta spēku.

Lai ikviens varētu sekot līdzi tam, kur katrs no stafetes dalībniekiem atrodas jebkurā diennakts brīdī, par tehnisko nodrošinājumu rūpēsies akcijas atbalstītājs Latvijas Mobilais Telefons.

Vairāk

01

septembris

01.septembris

LU Gadsimta Aristotelis

Sveicam jaunajā akadēmiskajā gadā!
1. septembra vakarā, dienu pirms studiju gada sākuma, aizvadot saulaino vasaru un sagaidot lekcijām bagāto rudeni, LU saime un viņu draugi tikās jauno studentu svētkos “LU Gadsimta Aristotelis”. Imerietes šajā septembrī jūtas īpaši saviļņotas. Šis ir Imerias 95. jubilejas gads.

 

15

septembris

15.septembris

Akcija Apjoz Jūru – par stiprām sievietēm

Imeria, viena no vecākajām un lielākajām studenšu korporācijām Latvijā, šoruden atzīmēs 95. jubileju. Nozīmīgajam notikumam par godu korporācija ir nolēmusi veikt apjomīgu ziedojumu nevalstiskajai organizācijai Biedrībai Centrs MARTA 10 000 eur apmērā, novērtējot, atbalstot un veicinot šīs organizācijas svarīgo darbu sabiedrībā un aicinot arī ziedot citus.

Studenšu korporācija Imeria  ir akadēmiska mūža organizācija, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt nepārtrauktu izglītošanos gan savām dalībniecēm, gan sabiedrībai kopumā. Ziedojums Centram MARTA nav nejaušs, tas saskan arī ar Imerias vērtībām – savstarpēju cieņu, brīvību, atbildību, kā arī līdztiesīgu un izglītotu sabiedrību.
Uzsākot jubilejas gadu, imerietes un draugi vienosies arī kopīgā gājienā APJOZ JŪRU. Šī ir simboliska

Vairāk

23

septembris

23.septembris

Rudens semestra viesu vakari

2019. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 23.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 30.09. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 07.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!