23

septembris

23.septembris

Rudens semestra viesu vakari

2019. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 23.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 30.09. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 07.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

12

septembris

12.septembris

Aizsargāts: Apjoz jūru!

Šis saturs ir aizsargāts ar paroli. Lai to apskatītu, lūdzu, ievadiet savu paroli zemāk:

15

septembris

15.septembris

Aizsargāts: Apjoz jūru ārpus Latvijas!

Šis saturs ir aizsargāts ar paroli. Lai to apskatītu, lūdzu, ievadiet savu paroli zemāk:

01

jūnijs

01.jūnijs

Maijkomeršs Odzienas muižas pilī

Šogad Maijkomeršs tika svinēts senatnīgā lauku romantisma stilā. Pusotras stundas brauciena attālumā no Rīgas, starp Pļaviņām uz Ērgļiem. Vietā kur Daugavas ieleja strauji pāriet Vidzemes augstienē, jau kopš seniem laikiem atrodas Odzienas (Odensee) muiža ar parku, saimniecības ēkām un lepnu neogotisku pili, kuras pirmsākumi skaitāmi jau no 1455.gada. Pašreizējā muižas pils ēka celta 19. gadsimta vidū Rūdolfa Fridriha Adriana fon Brimmera laikā. 1905.gada nemieru laikā pils nodedzināta, taču tagad šī Latvijas arhitektūras pērle atdzimst no drupām. Odzienas pils ir viens no ievērojamākiem romantizētas viduslaiku pils vai neogotikas stila pieminekļiem Baltijā. Pašlaik Odzienas pilī ir rekonstruētas vairākas zāles, taču pusi no pils joprojām sedz drupas. Īpašu burvību vietai piešķir senie muižas dīķi ar saliņām un lielie, daudz pieredzējušie muižas koki.
Vivat, crescat, floreat Imeria in aeternum!

15

aprīlis

15.aprīlis

Imerias Stipendijas fonds

Imeriā svinīgi tika pasniegta Imerias Stipendijas fonda nu jau 16. stipendija!
To godam ieguva taut! Elīna Māliņa, 150.c. Elīna studē Latvijas Mākslas akadēmijā, restaurācijas apakšnodaļas, maģistra studiju programmas 2.kursā. Viņa no sirds dara un arvien pilnveidojas, lai savu lietu paveiktu kvalitatīvi, dara to arī brīvprātīgi un tā, lai ieguvums būtu ne vien pašai, bet arī plašākai sabiedrībai. Elīnas lieta šobrīd ir maģistra darba izstrāde par tēmu Gelu lietošana restaurējamo virsmu tīrīšanā. Zaļenieku pils zāles dekoratīvā gleznojuma fragmenta restaurācija. Zaļenieku pils zālē, no laika gaitā uzkrātiem pārkrāsojumiem, viņa rūpīgi atsedz 2 x 2 metrus lielu sienas fragmentu līdz tā oriģinālajam, mākslinieciski augstvērtīgajam krāsas slānim – gleznojumam. Rundāles pils restaurators Imants Lancmanis reiz klātienē ir teicis, ka oriģinālais gleznojums ir unikāls visas Latvijas mērogā. Stipendija būs atbalsts maģistra darba kvalitatīvai izveidei, sedzot konsultanta atalgojumu, darba materiālu izmaksas, kas nepieciešams konservācijas un restaurācijas procesos. Šī darba izstrādē tiek izmantoti īpaši geli, kas Latvijā ir jaunums.

Attēlā no labās puses – Stipendijas komisijas pārstāve fil! Anete Labanovska-Gerasimova, 134.c., stipendijas saņēmēja – taut! Elīna Māliņa, 150.c., taut! Santa Ulmane, t/l sen!, vakara iedvesmojošā stāsta autore taut! Dace Šulmane, 141.c. un Stipendijas komisijas pārstāve fil! Inese Saldābola, 138.c.