30

oktobris

30.oktobris

Oktobris – Imerias stipendijas mēnesis

Oktobra mēnesis aizritēja Imerias stipendijas zīmē. Literārajos vakaros klausījāmies kā vairākas iepriekšējo gadu imerias stipendiātes stāstīja par ieguvumiem ne vien profesionālajā, bet arī personiskajā izaugsmē. 23. oktobrī tikāmies lit!vak! par Venecuēlas kopas fil! Valentīnu Vītols, 12.c. Biogrāfija un atmiņu stāsti atspoguļoja Valentīnu kā ļoti mērķtiecīgu sievieti, elegantu dāmu, sirds siltu cilvēku un imerieti, kura ieguldījusi savu sirdi, lai Imeria plauktu un zeltu kopās un Latvijā. Atmiņās dalījās fil!fil! Ileana Bolšaite,  Inese Lele, un Ineta Grīsle. 30. oktobrī imeriā viesojās fonda Ascendum valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce, kura stāstīja par fonda darbību, kas veicina Latvijas sociālo, garīgo un ekonomisko augšupeju, atbalstot kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību. Šai vakarā uzstājās arī imerias goda filistrs Fr. Vanenica fil! Vilis Vītols ar stāstījumu par Vītolu fondu.

25

septembris

25.septembris

Rudens semestra viesu vakari!

2017. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 25.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 02.10. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 09.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

09

decembris

09.decembris

Pavasara semestra viesu vakari!

2017. gada pavasara semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 23.01. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 30.01. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 06.02. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

17

augusts

17.augusts

Rudens semestra viesu vakari!

2016. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 19.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 26.09. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 03.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

31

oktobris

31.oktobris

Lielā kapu sakopšanas talka

31.oktobrī Fil!Sav! rīkotajā Lielo kapu sakopšanas talkā piedalījās gan fil! Elīna Šmite, audz! taut! Zane Dobele, gan vairākas m!m! Paldies par paveikto darbu!