13

oktobris

13.oktobris

154.coets

2015. gada 12. oktobrī 154.coetā uzņēmām deviņas brīnišķīgas meitenes! Audz! taut! Zane Dobele

30

septembris

30.septembris

2. viesu vakars

28.septembrī tikāmies 2.viesu vakarā un tam sekojošajā lit!vak!, kura ietvaros gan mums pašām, gan viešņām bija iespēja iepazīt mūsu taut! Gunas Pogas, 143.c. veidotos vides projektus un dzirdēt to radīšanas stāstus. Guna ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente, fil! Vinetas Studānes

Vairāk

22

septembris

22.septembris

Pētījums “Bullying” Latvijas skolās

21.septembra vakarā tikāmies kuplā pulkā rudens pirmajā viesu vakarā, kurā gan imerietēm, gan viešņām bija iespēja iegūt jaunu informāciju par Latvijā veiktu pētījumu “Bullying” Latvijas skolās: kas, kad un kāpēc?.
Tā autore ir Ļuba Tihomirova, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un

Vairāk

16

septembris

16.septembris

Topošajām imerietēm!

2015. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 21.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 28.09. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 05.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!

15

septembris

15.septembris

Aristotelis 2015!

Imerietes savu akadēmisko gadu atklāja kopā ar Latvijas Universitātes (LU) jaunajiem studentiem Aristoteļa svētkos Doma laukumā, kur bija iespēja tikties ar pašu Aristoteli, LU rektoru, fakultāšu dekāniem, studentu un studenšu korporācijām, kā arī priecāties par studentu radošo kolektīvu priekšnesumiem un vienoties kopīgās dziesmās. Pēc tam visi kopīgi devāmies svinīgā lāpu gājienā cauri Vecrīgai, gar Brīvības prieminekli līdz LU galvenajai ēkai. Šogad, 6.septembrī, Aristotelis tika svinēts jau 49.reizi.