28

oktobris

28.oktobris

26. oktobrī, Imeriā viesojās pārstāves no Jauno Jātnieku skolas – Zane Ģīle un Gunta Neretniece. Jauno jātnieku skola ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir attīstīt un popularizēt Olimpisko sporta veidu – jāšanas sportu. Šīs organizācijas galvenās pamatdarbības ir virzītas uz jāšanas sportu, sacensībām (gan vietēja mēroga, gan internacionālas) un reitterapiju.

Vairāk

13

oktobris

13.oktobris

154.coets

2015. gada 12. oktobrī 154.coetā uzņēmām deviņas brīnišķīgas meitenes! Audz! taut! Zane Dobele

30

septembris

30.septembris

2. viesu vakars

28.septembrī tikāmies 2.viesu vakarā un tam sekojošajā lit!vak!, kura ietvaros gan mums pašām, gan viešņām bija iespēja iepazīt mūsu taut! Gunas Pogas, 143.c. veidotos vides projektus un dzirdēt to radīšanas stāstus. Guna ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente, fil! Vinetas Studānes

Vairāk

22

septembris

22.septembris

Pētījums “Bullying” Latvijas skolās

21.septembra vakarā tikāmies kuplā pulkā rudens pirmajā viesu vakarā, kurā gan imerietēm, gan viešņām bija iespēja iegūt jaunu informāciju par Latvijā veiktu pētījumu “Bullying” Latvijas skolās: kas, kad un kāpēc?.
Tā autore ir Ļuba Tihomirova, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un

Vairāk

16

septembris

16.septembris

Topošajām imerietēm!

2015. gada rudens semestra viesu vakari Imeriā:

1. viesu vakars – 21.09. plkst. 18:30
2. viesu vakars – 28.09. plkst. 18:30
3. viesu vakars – 05.10. plkst. 18:30

Plašāku informāciju un pieteikšanās kārtību skatīt sadaļā – Iestāšanās!