02

septembris

.Array

Imerias 95 gadu pastāvēšanas jubileja

Šī gada 19. novembrī Imeria atzīmēs 95 gadu pastāvēšanas jubileju. Imeriu dibināja divpadsmit inteliģentas un enerģijas pilnas studentes, kas vēlējās veicināt draudzību ne tikai studiju gados, bet saglabāt to arī, vēlāk visas dzīves laikā, un veidot draudzības saites ar citām korporācijām, izglītoties un popularizēt zināšanas sabiedrībā, izkopt godprātību un pienākuma apziņu, stiprināt dzimtenes un tautas mīlestību, latviskas tradīcijas un paražas, nenicinot citas tautības un to paražas. Un viņām tas tik tiešām izdevās! Neskatoties ne uz kādiem šķēršļiem, kas tika likti okupācijas laikā, Imeria spēja pastāvēt un pulcēt jaunas biedrenes, kļūstot par Latvijā lielāko studenšu konventu.  Atzīmēsim šo skaisto jubileju kopā!

Vivat crescat floreat Imeria in aeternum!
Taut! Madara Bērziņa, t/l sen!

JUBILEJAS PASĀKUMI

15.11.2019. (piektdiena)
Plkst.18:30 Svētku akts LU Lielajā aulā
16.11.2019. (sestdiena):

  • Plkst. 10:00 Dievkalpojums Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā;
  • Gājiens no baznīcas līdz Brīvības piemineklim;
  • Svētku Balle kultūras pilī “Ziemeļblāzma”;

17.11.2019. (svētdiena)

  • Plkst. 13:00 Komeršs /tikai imerietēm/

18.11.2019. (pirmdiena) –

  • Plkst. 8:00 18.novembra gājiens no LU līdz Brāļu kapiem

Ar detalizētāku jubilejas pasākumu plānu imerietes var iepazīties internajās ziņās.