15

novembris

.Array

IMERIAI 95

Studenšu korporācija Imeria 2019.gada 19.novembrī atzīmēs savu 95 gadu jubileju, taču svētki spoži ieskandēsies jau vairākas dienas pirms šī zīmīgā un katrai imerietei svarīgā datuma.
Korporācija nav tikai labi un saturīgi pavadīts brīvais laiks. Tā ir draudzība, savstarpējs atbalsts, audzināšana, izglītība un stiprs, gadu desmitos rūdīts, plecs mūža garumā! Imerias vērtības vienmēr ir bijušas un būs – izglītība, sievietes cieņa, lepnums un pienākuma apziņa, kā arī Tēvzemes mīlestība ikvienā vārdā, rīcībā un pārliecībā! 95.jubileja ir atskaites punkts, kad būt kopā vienai par visām un visām par vienu!

JUBILEJAS PROGRAMMA

15.11.2019. (piektdien)
Plkst.18:30 Svētku akts Latvijas Universitātes Lielajā aulā
16.11.2019. (sestdien):
Plkst. 10:00 Dievkalpojums Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā
Gājiens no baznīcas līdz Brīvības piemineklim, ziedu nolikšana pie Brīvības
pieminekļa, kopbilde
Balle kultūras pilī ''Ziemeļblāzma'' /tikai imerietēm/
17.11.2019. (svētdien)
Komeršs /tikai imerietēm/
18.11.2019. (pirmdien)
Plkst. 8:00 korporāciju 18.novembra gājiens no Latvijas Universitātes līdz
Brāļu kapiem
Svētku brokastis C!Q! /tikai imerietēm/

Lai skaista svētku nedēļa!
Vivat, crescat, floreat Imeria in aeternum!