15

septembris

.Array

Akcija Apjoz Jūru – par stiprām sievietēm

Imeria, viena no vecākajām un lielākajām studenšu korporācijām Latvijā, šoruden atzīmēs 95. jubileju. Nozīmīgajam notikumam par godu korporācija ir nolēmusi veikt apjomīgu ziedojumu nevalstiskajai organizācijai Biedrībai Centrs MARTA 10 000 eur apmērā, novērtējot, atbalstot un veicinot šīs organizācijas svarīgo darbu sabiedrībā un aicinot arī ziedot citus.

Studenšu korporācija Imeria  ir akadēmiska mūža organizācija, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt nepārtrauktu izglītošanos gan savām dalībniecēm, gan sabiedrībai kopumā. Ziedojums Centram MARTA nav nejaušs, tas saskan arī ar Imerias vērtībām – savstarpēju cieņu, brīvību, atbildību, kā arī līdztiesīgu un izglītotu sabiedrību.
Uzsākot jubilejas gadu, imerietes un draugi vienosies arī kopīgā gājienā APJOZ JŪRU. Šī ir simboliska

akcija, kuras laikā studenšu korporācija Imeria vēlas ne vien apliecināt savas organizācijas vienotību un atbalstu, bet vienlaicīgi pievērst sabiedrības uzmanību, aicināt iedziļināties Centra MARTA darbībā un atbalstīt, ziedojot biedrības aktivitāšu nodrošināšanai.

Centrs MARTA Latvijā darbojas kopš 2000.gada. Valsts programmas ietvaros Centrs nodrošina pakalpojumus visām pieaugušām personām, taču realitāte liecina, ka pasaulē un arī Latvijā no vardarbības visvairāk cieš tieši sievietes.

2018.gadā Centrs MARTA ir palīdzējis 388 sievietēm, kuras piedzīvojušas dažāda veida vardarbību, bijušas cilvēku tirdzniecības upuri. Biedrība bez maksas kopumā nodrošinājusi vairāk kā 2500 dažādu speciālistu (psihologu, juristu, sociālo darbinieku) konsultācijas un praktisku dokumentu sagatavošanu. Bez tam Centrs MARTA ir neskaitāmu likumu un projektu iniciators, kā arī veic dažādus pētījumus, organizē konferences, fokusgrupas, izglītojošas lekcijas, strādā ar jauniešiem. Ikviens ziedojums centram ir nozīmīgs un ļauj palīdzēt grūtībās nonākušajiem, kuru diemžēl Latvijā mazāk nekļūst. Ar Centra darbību un ļoti konkrētiem, skaudriem līdzcilvēku dzīves stāstiem, kuriem ikdienā visdrīzāk paejam garām, var vairāk iepazīties www.marta.lv un http://marta.lv/par-martu/gada-parskati

Studenšu korporācijas Imeria ziedojumu vākšanas un Centra MARTA atbalsta akcija APJOZ JŪRU notiks stafetes formā no 12.-15.septembrim dienu un nakti nepārtrauktā, vienlaicīgā  kustībā gar liedagu no Lietuvas un no Igaunijas robežas. Lai ikviens varētu sekot līdzi tam, kur katrs no stafetes dalībniekiem atrodas jebkurā diennakts brīdī, par tehnisko nodrošinājumu rūpēsies akcijas atbalstītājs Latvijas Mobilais Telefons. Un visbeidzot – 15.septembrī plkst. 16:00, stafetes dalībniecēm un draugiem satiekoties uz Mangaļsalas un Daugavgrīvas moliem, akcija noslēgsies ar vienojošu brīdi.

APJOZ JŪRU veltīts sievietes attīstības ceļam, pārvarot sevi, savas iekšējās šaubas, bailes, uzticoties, paļaujoties, rēķinoties ar draudzību, drošību, un pa metram vien tuvojoties savam mērķim.

SEKO AKCIJAS ATTĪSTĪBAI ŠEIT.

Informācija ziedotājiem: http://www.marta.lv/iesaisties/ziedotajiem

Sekojiet līdzi turpmākai informācijai par akcijas norisi www.imeria.lv un Facebook