Studentu korporācijas

Prezidiju Konvents jeb P!K! ir organizācija, kas apvieno visas Latvijas studentu korporācijas. Tās uzdevums ir pieņemt korporācijām saistošus lēmumus, izšķirt strīdus situācijas starp korporāciju biedriem vadoties no buršu tradīcijām un vadīt korporāciju savstarpējo dzīvi kopumā. P!K! lēmumi tiek pieņemti balsojot, kur katrai korporācijai ir viena balss. Katru semestri P!K! vada prezidijs, kas tiek ievēlēts no vienas korporācijas, rotācijas kārtībā.

Vairāk informācijas: www.pk.lv

Vapenis Nosaukums Dibināta Vieta Krāsas Atjaunota Augstskola
Lettonia 1870.19.02. Tērbata zaļš-zils-zelts 1989.14.07. LU
Fraternitas Arctica 1880.07.11. Rīga zelts-melns-sarkans deķelī: melns-zelts-sarkans 1990.19.05. RTU
Selonija 1880.24.11. Rīga zaļš-balts-sarkans 1989.09.06. RTU
Lettgallia 1899.08.02. Tērbata zaļš-melns-balts 1989.08.02. LU
Talavija 1900.14.12. Rīga balts-zaļš-zelts 1989.23.05. LU
Fraternitas Lettica 1902.20.10. Maskava zils-zaļš-zelts 1989.19.05. LU
Latvia 1917.17.02. Tērbata sarkans-zils-zelts 1989.17.02. LU
Ventonia 1917.21.11. Tērbata zils-balts-zaļš 1990.07.09. LLU
Tervetia 1922.30.04. Rīga oranžs-sudrabs-zils 1989.24.06. LU
Beveronija 1922.04.05. Rīga violets-zelts-zils deķelī: violets-zils-zelts 1989.02.10. LU
Philyronia 1924.07.07. Liepāja brūns-zaļš-zelts 1989.17.11. LU
Fraternitas Metropolitana 1924.06.10. Pēterpils zelts-violets-zaļš 1989.18.12. RTU un LU
Fraternitas Vesthardiana 1924.08.10. Rīga pelēks-sarkans-zelts, deķelī: pelēks-zelts-sarkans 1991.02.02. RTU
Fraternitas Academica 1925.04.02. Rīga melns-gaiši zaļš-zelts 1990.28.03. LU
Fraternitas Lataviensis 1926.16.09. Rīga melns-balts-zelts 1989.16.09. LU
Patria 1926.20.09. Rīga gaiši oranžs-zaļš-zelts 1990.04.07. LU
Fraternitas Livonica 1926.29.10. Rīga gaši zils-violets-zelts 1989.05.10. RTU
Vendia 1927.20.03. Rīga zaļš-brūns-zelts 1990.15.05. LU
Salgalia 1927.18.06. Rīga sarkans-melns-balts nav atjaunota nav atjaunota
Lacuania 1927.07.12. Rīga zils-melns-zelts 1990.10.10. LU
Ruthenia 1929.18.04. Rīga melns-oranžs-balts nav atjaunota nav atjaunota
Fraternitas Imantica 1947.18.02. Pinneberga sarkans-zelts-balts 1991.20.01. LLU
Gersicania 1947.14.03. Pinneberga balts-violets-zaļš, deķelī: violets-balts-zaļš 1990.01.07. LU
Fraternitas Cursica 1947.07.05. Pinneberga melns-zelts-zils 1992.12.06. LU
Fraternitas Vanenica 1947.20.06. Minhene zaļš-sarkans-sudrabs 1992.24.09. LU