Par mums

Studenšu korporācija Imeria dibināta 1924.gada 19.novembrī Rīgā pie Latvijas Universitātes.

Statūti reģistrēti Rīgas Apgabaltiesā 1924.gada 19.novembrī.

Studenšu korporācija Imeria atjaunota 1990.gada 12.aprīlī pie Latvijas Universitātes. Statūti Tieslietu Ministrijā apstiprināti 1994.gada 18.maijā.


Imerias krāsas

Brūns

Tēvzemes Mīlestība

Zils

Izglītība un Zinātne

Zelts

Sievietes Pienākuma Apziņa


Imerias devīzes

Tautietei – zinātnei.

Viena par visām un visas par vienu.


Imerias misija

Apvienot mūža draudzībā un tradīcijās dažādu paaudžu bijušās un esošās studentes, veicināt un sniegt atbalstu imeriešu personības izaugsmei, mūžizglītībai, sasniegumiem darbā un zinātnē, ar izcilām personībām stiprinot Latvijas valsti.